Spacer „Śladami Przeszłości”

„Śladami przeszłości”– tak nazwany był kolejny punkt w projekcie, realizowanym przez Koło społeczno-historyczne w Bydlinie. Grupa uzyskała dofinansowanie z programu „Działaj LokalnieVIII”, na realizację projektu pod nazwą „Bydlin-wczoraj, dziś i jutro”. Dzięki tej dotacji udało się przeprowadzić prace przy jednym z najstarszych pomników na cmentarzu parafialnym w Bydlinie.
W niedzielę 21 września br. zainteresowanych poznaniem historii swojej małej Ojczyzny, członkowie Koła zaprosili na spacer, połączony z prelekcją, na temat historii regionu. Uczestnicy mogli wysłuchać informacji, dotyczących miejscowości, w których mieszkają. Poznali oni historię kaplicy pw. Matki Boskiej Pocieszenia, jakie działania prowadził proboszcz parafii w Bydlinie-ks. Józef Jarża, fakty, związane z powstaniem pomnika na cmentarzyku Legionistów i inne. Spacer zakończył się przy odnowionym pomniku pp. Borkowskich.  Prelekcja połączona była z prezentacją archiwalnych zdjęć,
a także starych map, m.in. z 1787 r. O dziejach Bydlina, Domaniewic, Załęża i okolicznych miejscowości opowiadała Barbara Pietrzak-Struzik. Prelekcja została przygotowana przy zaangażowaniu i we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczach, która jest naszym partnerem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i przybyli w to niedzielne popołudnie, na spotkanie z historią. Dziękujemy również tym, którzy wspierają nasze działania.

Barbara Pietrzak-Struzik

PIKNIK RODZINNY W BYDLINIE

Dnia 30.08.2014  o godzinie 14.00

OSP Bydlin serdecznie zaprasza

mieszkańców, dzieci, młodzież, dorosłych oraz turystów na

Piknik Rodzinny” i otwarcie altany piknikowo -grillowej przy strażnicy OSP

W ramach pikniku między innymi:

  • gry i zabawy dla dzieci,
  • konkurs plastyczny P.T. „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”,
  • malowanie twarzy,
  • pokazy ratownicze Straży Pożarnej,
  • pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  • pływanie pontonem,
  • wspólne grillowanie.

Dla uczestników konkursów przewidziano nagrody.

Altana powstała przy współudziale środków Unii Europejskiej, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Małopolskiego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” Środki pozyskano za pośrednictwem LGD Nad Białą Przemszą.

Bogusław Paś

Ogłoszenie członków Koła społeczno-historycznego w Bydlinie

Członkowie Koła społeczno-historycznego w Bydlinie podjęli inicjatywę, mającą na celu uporządkowanie i ogrodzenie terenu wokół jednego z najstarszych pomników na naszym cmentarzu. Jest to grób dawnych właścicieli Bydlina, Domaniewic i Załęża – państwa Borkowskich. Zapoznaj się z całym ogłoszeniem o zbiórce środków pieniężnych na projekt  „Bydlin – wczoraj, dziś i jutro” (PDF) (24.08.2014)

AKCJA „KOPPE” 70 rocznica (Bydlin 1944-2014)

W niedzielę 6.07.2014 r. na Cmentarzu  w Bydlinie o godzinie 10.00 przy Pomniku Legionistów odbyła się uroczystość związana z obchodami 70 rocznicy przeprowadzenia Akcji „Koope”. Operację specjalną „Koppe” przeprowadzono 11 lipca 1944 w Krakowie. Zaangażowano w nią, na różnych odcinkach działań, siły będące w dyspozycji AK z Warszawy, Krakowa, Olkusza, Miechowa, terenu Kielecczyzny i Częstochowy. Była wymierzona przeciwko SS-Obergruppenführerowi Wilhelmowi Koppemu, dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, sekretarzowi stanu w niemieckim rządzie Generalnego Gubernatorstwa i zastępcy Hansa Franka. Zamach na dygnitarza hitlerowskiego urzędującego w Krakowie, zlecono do przeprowadzenia warszawskiemu oddziałowi AK z pod Znaku „Parasola”.  Po akcji przeprowadzonej w Krakowie odział składający się z 23 ludzi wycofał się w kierunku Wolbromia. W miejscowości Udórz doszło do strzelaniny z Żandarmerią Niemcaką gdzie odział „Parasola” poniósł znaczne straty i uległ rozproszeniu. Jedna z grup transpirującą rannego lasami dotarła do Załęża a następnie do Gór Bydlińskich gdzie pomocy udzielił im  oddział „Hardego”

Dla upamiętnienia tych zdarzeń co roku żyjący uczestnicy tych zdarzeń z Warszawy, harcerze Chorągwi Śląskiej oraz osoby kultywujące pamięć Parasola odwiedzają miejsca związane z przeprowadzeniem tej akcji i trudnym odwrotem. Będąc na cmentarzu w Bydlinie Oddają hołd poległym w 19014 roku legionistom.  Gmina Klucze, Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Gimnazjum w Bydlinie co rocznie witają szacownych gości i przygotowują część artystyczną. W tym roku przedstawienie przygotowała Pani Zdzisława Kaczmarczyk z  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie.

 

Bogusław Paś

BARDZO WAŻNE !!!!

Wnioski do

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XLIX/268/2014 z dnia 14.03.2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZEdla obszaru całej gminy. Wójt Gminy Klucze ogłosił termin składania wniosków o zmianę ustaleń w w/w Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze w terminie do dnia 08 sierpnia 2014 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (lub nazwę) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr ewidencyjny działki). Wskazane jest dołączenie do wniosku mapki z zaznaczoną nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres klucze@gmina-klucze.pl lub faxem: 032 642 80 52 a także ustnie do protokołu.

Najlepiej jednak zrobić to osobiście w Urzędzie Gminy.

Sprawa jest ważna, ponieważ brak stosownych zapisów w Studium uniemożliwi wprowadzenie tych zapisów w Planie przestrzennej zabudowy.

Bardzo proszę o powiadomienie znajomych i sąsiadów o ogłoszonym terminie składania wniosków.

Więcej informacji oraz druk wniosku na stronie UG Klucze

 

Bogusław Paś