STRATEGIA ROZWOJU GMINY KLUCZE NA LATA 2014-2022

Gmina Klucze jest w trakcie prac zmierzających do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2022. Dokument ten będzie wytyczał główne kierunki rozwoju Gminy Klucze na najbliższe 8 lat. Zakończyły się już otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące nowej Strategii. Nie wszyscy mieszkańcy Bydlina wzięli udział w tych konsultacjach. Ciągle jeszcze istnieje możliwość przesyłania wszelkich uwag i wniosków dotyczących przygotowywanej Strategii. Można je przesyłać do Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UG Klucze, na adres: strategia@gmina-klucze.pl
Telefonicznie uwagi można zgłaszać pod numer: 32 642 85 08 wew. 55.
Pisemnie na adres: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32 – 310 Klucze.
Uwagi można również przekazywać bezpośrednio do wykonawcy – Piotra Jasiona, reprezentanta firmy opracowującej dokument – nr tel.: 693 454 681.
Zachęcam do przesyłania wszelkich uwag i wniosków dotyczących przygotowywanej Strategii.

Bogusław Paś

Zmarł pochodzący z Chrząstowic Krzysztof Waldemar Szatan

W dniu 30 czerwca 2014 r. zmarł w wieku 50 lat (pochodzący z Chrząstowic) śp. Krzysztof Waldemar SZATAN zam. Sosnowiec. Pogrzeb śp. Krzysztofa Szatana odbędzie się w dniu 04 lipca 2014 r. na Cmentarzu Parafialnym w Gołaczewach. Sprawdź szczegóły poniżej…
SzatanK0

Zmiany na parafiach w Diecezji Sosnowieckiej

16 czerwca br. ks. Biskup Grzegorz Kaszak wręczył nominacje na nowe placówki duszpasterskie w kilku parafiach Diecezji Sosnowieckiej. Zmiana dotyczy również parafii w Kluczach, gdzie nowym administratorem zostanie ks. Marek Łabuda (lat 52) – dotychczasowy proboszcz parafii w Ryczowie. Czytaj całość  i zobacz zmiany w Diecezji Sosnowieckiej („Zmiany na parafiach w Diecezji Sosnowieckiej”)

(Źródło: Diecezja Sosnowiecka; „Puls Olkusza”)