Zebranie wyborcze Klubu LKS Legion Bydlin 16.01.2016

Zebranie wyborcze Legion1

Zarząd LKS Legion Bydlin zawiadamia, że w dniu 16.01.2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się Zebranie Wyborcze Klubu:

I termin o godz. 16.00;

II termin o godz. 16.15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji wniosków i uchwał
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 7. Wystąpienie Prezesa Klubu
 8. Dyskusja
 9. Wybory:
  a) Zarządu Klubu
  b) Komisji Rewizyjnej
  c) Delegata na zebrania jednostek współpracujących i zwierzchnich
 10. Ogłoszenie wyników wyborów
 11. Podjęcie uchwały
 12. Zakończenie