Walne Zebranie Klubu „Legion” Bydlin – 31.01.2016 g. 16.45

Zarząd LKS „Legion” Bydlin zawiadamia, że w dniu 31.01.2016 r. o godz. 16.45 odbędzie się Walne Zebranie Klubu:

I termin o godz. 16.45;

II termin o godz. 17.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad
 3. Wybory przewodniczącego i sekretarza
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2015 i zamierzenia na 2016.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały:
  a) o przyjęcie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania Zarządu.
  b) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  c) udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 rok.
  d) o przeznaczeniu zysku za 2015 rok.
  e) przyjęcie programu działań na 2016 rok.
 10. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków.

Zebranie Wiejskie 02.02.2016 – „Woda w Bydlinie”

W dniu 2 lutego 2016 r. (Wtorek) o godz. 17.00 w Pawilonie Sportowym w Bydlinie odbędzie się kolejne Zebranie Wiejskie, którego tematem będzie jakość wody dostarczanej przez PWiK Olkusz.

Poniżej informacja sołtysa.

Najnowsze informacje – dot. woda w Bydlinie (Pismo Wójta Gminy Klucze oraz informacje z PWiK)

W dniu 22 stycznia na stronie UG Klucze została zamieszczona informacja Wójta Gminy Klucze – Norberta Bienia, na okoliczność sytuacji związanej z wodą w Bydlinie i miejscowościach pobliskich (Link do treści pisma zatytułowanego „Informacja Wójta Gminy Klucze dotycząca podjętych działań zmierzających do wyeliminowania problemu złej jakości wody w miejscowościach: Bydlin, Krzywopłoty i Kolbark.”)

W dalszej kolejności:

Pismo z PWiK do UG o planowanym czyszczeniu chemicznym wody;

Opis właściwości preparatu SEAQUEST (środka, który ma być stosowany);

– Opis schematu zmian parametrów wody w czasie stosowania preparatu SEAQUEST;

– Karta charakterystyki SEAQUEST;

– Cała broszura dotycząca preparatu SEAQUEST.

Odbiór popiołu (25.01.) i odpadów komunalnych (26.01.)

Przypominamy, że w Poniedziałek 25 stycznia w miejscowości Bydlin przypada termin odbierania popiołu, a we Wtorek 26 stycznia – zbiórka odpadów komunalnych. Harmonogram wywozu znajduje się w bocznym menu lub można wejść bezpośrednio z linku zamieszczonego poniżej.
Link do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych

Potwierdzenie złożonego pisma do „Wodociągów” oraz film z zebrania wiejskiego

Poniżej potwierdzona kopia pisma złożonego w dniu dzisiejszym do PWiK Olkusz (Do pobrania plik pdf.) oraz film z wczorajszego zebrania (fragmenty).


 

Burzliwe zebranie wiejskie i pismo do PWiK (załącznik) oraz kilka foto

Po burzliwym zebraniu (niebawem film), które odbyło się w dniu 19.01.2016 r. w Bydlinie, którego tematem była brudna woda dostarczana przez PWiK Olkusz – mieszkańcy przygotowali pismo z żądaniami. Treść pisma przedstawiona jest poniżej. (Do pobrania plik pdf.)