Aktualny harmonogram wywozu „śmieci”

Do wiadomości podajemy aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miejscowości Bydlin. (Harmonogram na rok 2018)