DOŻYNKI DJECEZJALNO – POWIATOWO – GMINNE

Biskup Sosnowiecki, Starosta Olkuski i Wójt Gminy Klucze oraz Mieszkańcy Bydlina zapraszają na Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne, które odbędą się 23 sierpnia 2015 w Bydlinie.

plakat-dozynki-2015 (1)

Podczas dożynek realizowane będą działania OSP Bydlin w ramach projektu:

„LUDZIE, FOLKLOR, TRADYCJA SPOSOBEM NA INTEGRACJE MIESZKAŃCÓW GMINY”

dofinansowanego ze środków ”Programu Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu finansowym Gminy Klucze

Dzialaj_Lokalnie_logo_rgblogologo_pafw_rgb

 

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW BYDLINA

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Bydlin

W związku z planowaną w dn. 23.08.2015 r. organizacją Dożynek Gminno- Powiatowo- Diecezjalnych Rada Sołecka Sołectwa Bydlin zwraca się z uprzejmą prośbą o aktywne wzięcie udziału w przygotowaniach i włączenie się w organizację w/w uroczystości.

W szczególności prosimy Państwa o:

  • Upieczenie ciasta dożynkowego (dostarczenie w dniu 22.08.2015 r. od godziny 9.00 do 16.00 do Pawilonu Sportowego)
  • Uprzątnięcie swojej posesji;
  • Udekorowanie terenu wokół posesji.

W ostatnim tygodniu tj. od 16.08.2015 r. do 23.08.2015 r. planowane są prace porządkowe i przygotowawcze w miejscu organizacji dożynek (Stadion Sportowy). W związku z tym, uprzejmie prosimy o wydelegowanie co najmniej jednego domownika ze sprzętem gospodarczym (miotła, grabie itp.).

Deklarację upieczenia ciasta oraz informację o rodzaju uprzejmie prosimy przekazywać do dn. 19.08.2015 pod numer telefonu 512 310 325, 693 396 730 lub 32/642 64 12.

Z GORĄCĄ PROŚBĄ

RADA SOŁECKA

SOŁECTWA BYDLIN

ŻOŁNIERSKI POSIŁEK 100 LAT PÓŹNIEJ

W dniu  8 i 9 Listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, w ramach projektu Żołnierski Posiłek 100 lat później, odbędą się warsztaty kulinarne i Historyczne. Początek zajęć godz. 16.00. W ramach warsztatów przygotowany zostanie żołnierski posiłek dla uczestników obchodów 100  rocznicy bitwy, która miała miejsce na polach Bydlina, Załęża i Krzywopłot  w 1914 roku. Chętnych zapraszamy do udziału w warsztatach. Kontakt telefoniczny 507535885. Wszystkich mieszkańców Bydlina zapraszamy do uczestnictwa w obchodach 100 lecia bitwy i skorzystania z przygotowanego żołnierskiego posiłku.

OSP BYDLIN

„Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez AkademRozwoju Filantropii w Polsce”

DzialajLokalnie  logo_PAFW logoARFP logo_SFOK

100 Rocznica Bitwy na polach Bydlina Krzywopłot Załęża. Program uroczystości

 PLAKATT

           Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Bydlina! Dnia 9 listopada 2014 roku w Bydlinie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbędą się Centralne uroczystości obchodów 100 Rocznicy Bitwy Legionów Piłsudskiego, jaka miała miejsce, na polach Bydlina Krzywopot i Załęża w 1914 roku. Program uroczystości w porównaniu do lat ubiegłych jest znacznie rozszerzony. Dodatkowo wprowadzone elementy programu, mają na celu uświetnienie tej uroczystości ale są również okazją do przeżycia na żywo lekcji patriotyzmu i historii. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pokazów Kawaleryjskich i strzeleckich, przemarszu przez Bydlin oraz do wzięcia udziału w pozostałych uroczystościach. Nasza obecność na uroczystościach będzie Hołdem złożonym ku Pamięci Poległych Legionistów i tradycji walki o niepodległość ojczyzny, która na naszym terenie jest tak bogata. Tylko w ten sposób, najlepiej można oddać im cześć.

Poniżej poszerzony program uroczystości, gdyby nie był widoczny na plakacie

POSZERZONY PROGRAM UROCZYSTOŚCI

10.15-10.30  Rozbicie obozu Kawalerii przy Pawilonie Sportowym

10.30-11.00  Zwiedzanie obozu Kawalerii. Zajęcia edukacyjne dot.  wyposażenia i umundurowania kawalerzysty

11.00-11.50  Pokaz musztry  kawaleryjskiej i inne prezentacje : Pokaz władania białą bronią:  lanca, szabla

W trakcie pokazów koncert  pieśni legionowej w wykonaniu orkiestry ZGH Bolesław

Pokazy w wykonaniu  Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej: strzelanie, pokaz broni

11.50-12.05  Przejazd Szwadronu Kawalerii pod Strażnicę OSP Bydlin i przygotowanie do wymarszu

12.05  Przemarsz Szwadronu Kawalerii spod Remizy OSP w Bydlinie na czel z Komendantem Józefem Piłsudskim, orkiestrą dętą ZGH oraz Grupą Taneczną Mażonetek

12.15-12.20  Powitanie Komendanta Piłsudskiego przez delegacje uczniów z miejscowych szkół przy Szkole.

12.00-12.20  Zbiórka pocztów sztandarowych i oficjalnych delegacji  na dziedzińcu szkół Marszałka Józefa Piłsudskiego i im. Legionistów Józefa Piłsudskiego

12.40  Wymarsz uczestników uroczystości na Cmentarz Parafialny w Bydlinie na czele z Komendantem Józefem Piłsudskim,  kawalerią konną, orkiestrą i kompanią wojskową

12.55  Przybycie uczestników na Cmentarz Parafialny w Bydlinie efekty artyleryjskie

13.00  Uroczysta Msza Święta przy Pomniku Legionistów celebrowana przez Biskupa DiecezjiSosnowieckiej w asyście Szwadronu Kawalerii

14.00   Część Patriotyczna na Cmentarzu po zakończeniu Mszy Świętej, Wystąpienie okolicznościowe Wójta, Hymn Państwowy, Apel Poległych, salwa honorowa – Kompania Honorowa Wojska Polskiego, składanie wieńców pod pomnikiem Legionistów, rozkaz odmaszerowania

15.30  Spektakl poetycko- muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskieg w Szkole w Bydlinie Występ zespołu  Ziemia Kluczewska. Wystąpienia Gości

 

Prośba do mieszkańców Bydlina

Szanowni Państwo!!!

W tym roku mija setna rocznica zdarzeń, które miały miejsce na naszym terenie w 1914 roku i przeszły do Historii jako Bitwa pod Krzywopłotami. W związku z powyższym,  Rada Sołecka zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Bydlina o wzięcie udziału w działaniach porządkowych zmierzających do przygotowania miejscowości na obchody 100 rocznicy bitwy.  Osoby, chcące wesprzeć Radę Sołecką w działaniach porządkowych, zapraszamy w dniu 21.10.2014 o godzinie 16°° w rejon Pawilonu Sportowego. Prosimy zabrać ze sobą sprzęt pomocniczy: grabki, rękawiczki, łopatę, wiaderko, itp.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Rada Sołecka

PIKNIK RODZINNY W BYDLINIE

Dnia 30.08.2014  o godzinie 14.00

OSP Bydlin serdecznie zaprasza

mieszkańców, dzieci, młodzież, dorosłych oraz turystów na

Piknik Rodzinny” i otwarcie altany piknikowo -grillowej przy strażnicy OSP

W ramach pikniku między innymi:

  • gry i zabawy dla dzieci,
  • konkurs plastyczny P.T. „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”,
  • malowanie twarzy,
  • pokazy ratownicze Straży Pożarnej,
  • pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  • pływanie pontonem,
  • wspólne grillowanie.

Dla uczestników konkursów przewidziano nagrody.

Altana powstała przy współudziale środków Unii Europejskiej, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Małopolskiego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” Środki pozyskano za pośrednictwem LGD Nad Białą Przemszą.

Bogusław Paś

AKCJA „KOPPE” 70 rocznica (Bydlin 1944-2014)

W niedzielę 6.07.2014 r. na Cmentarzu  w Bydlinie o godzinie 10.00 przy Pomniku Legionistów odbyła się uroczystość związana z obchodami 70 rocznicy przeprowadzenia Akcji „Koope”. Operację specjalną „Koppe” przeprowadzono 11 lipca 1944 w Krakowie. Zaangażowano w nią, na różnych odcinkach działań, siły będące w dyspozycji AK z Warszawy, Krakowa, Olkusza, Miechowa, terenu Kielecczyzny i Częstochowy. Była wymierzona przeciwko SS-Obergruppenführerowi Wilhelmowi Koppemu, dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, sekretarzowi stanu w niemieckim rządzie Generalnego Gubernatorstwa i zastępcy Hansa Franka. Zamach na dygnitarza hitlerowskiego urzędującego w Krakowie, zlecono do przeprowadzenia warszawskiemu oddziałowi AK z pod Znaku „Parasola”.  Po akcji przeprowadzonej w Krakowie odział składający się z 23 ludzi wycofał się w kierunku Wolbromia. W miejscowości Udórz doszło do strzelaniny z Żandarmerią Niemcaką gdzie odział „Parasola” poniósł znaczne straty i uległ rozproszeniu. Jedna z grup transpirującą rannego lasami dotarła do Załęża a następnie do Gór Bydlińskich gdzie pomocy udzielił im  oddział „Hardego”

Dla upamiętnienia tych zdarzeń co roku żyjący uczestnicy tych zdarzeń z Warszawy, harcerze Chorągwi Śląskiej oraz osoby kultywujące pamięć Parasola odwiedzają miejsca związane z przeprowadzeniem tej akcji i trudnym odwrotem. Będąc na cmentarzu w Bydlinie Oddają hołd poległym w 19014 roku legionistom.  Gmina Klucze, Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Gimnazjum w Bydlinie co rocznie witają szacownych gości i przygotowują część artystyczną. W tym roku przedstawienie przygotowała Pani Zdzisława Kaczmarczyk z  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie.

 

Bogusław Paś

BARDZO WAŻNE !!!!

Wnioski do

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XLIX/268/2014 z dnia 14.03.2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZEdla obszaru całej gminy. Wójt Gminy Klucze ogłosił termin składania wniosków o zmianę ustaleń w w/w Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze w terminie do dnia 08 sierpnia 2014 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (lub nazwę) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr ewidencyjny działki). Wskazane jest dołączenie do wniosku mapki z zaznaczoną nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres klucze@gmina-klucze.pl lub faxem: 032 642 80 52 a także ustnie do protokołu.

Najlepiej jednak zrobić to osobiście w Urzędzie Gminy.

Sprawa jest ważna, ponieważ brak stosownych zapisów w Studium uniemożliwi wprowadzenie tych zapisów w Planie przestrzennej zabudowy.

Bardzo proszę o powiadomienie znajomych i sąsiadów o ogłoszonym terminie składania wniosków.

Więcej informacji oraz druk wniosku na stronie UG Klucze

 

Bogusław Paś

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KLUCZE NA LATA 2014-2022

Gmina Klucze jest w trakcie prac zmierzających do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2022. Dokument ten będzie wytyczał główne kierunki rozwoju Gminy Klucze na najbliższe 8 lat. Zakończyły się już otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące nowej Strategii. Nie wszyscy mieszkańcy Bydlina wzięli udział w tych konsultacjach. Ciągle jeszcze istnieje możliwość przesyłania wszelkich uwag i wniosków dotyczących przygotowywanej Strategii. Można je przesyłać do Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UG Klucze, na adres: strategia@gmina-klucze.pl
Telefonicznie uwagi można zgłaszać pod numer: 32 642 85 08 wew. 55.
Pisemnie na adres: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32 – 310 Klucze.
Uwagi można również przekazywać bezpośrednio do wykonawcy – Piotra Jasiona, reprezentanta firmy opracowującej dokument – nr tel.: 693 454 681.
Zachęcam do przesyłania wszelkich uwag i wniosków dotyczących przygotowywanej Strategii.

Bogusław Paś