„Z myślą o Legionistach” – zapraszam do czynnego udziału w dniu 18.11.2018

„Z myślą o Legionistach”

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bydlinie jest realizatorem projektu pn. „Z myślą o Legionistach”. W ramach projektu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bydlinie realizowane są zajęcia plastyczne o tematyce odzyskania niepodległości m.in. znaczące osoby, pola bitewne, miejsca pamięci. Wykonane prace wykorzystane zostaną do przygotowania wystawy w szkole podstawowej w Bydlinie na 18 listopada 2018 r. Najważniejsze działanie planowane do realizacji w projekcie, to rekonstrukcja wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego. Rekonstrukcja odbędzie się w dniu 18 listopada 2018 r. w Bydlinie podczas corocznej gminnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
Projekt pn. „Z myślą o Legionistach” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach, Gminę Klucze i Gminę Bolesław.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.