Przypominamy – jutro 18.03.2016 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Jutro 18 marca 2016 r. (Piątek) od godz. 6:00 – odbędzie się w miejscowości Bydlin zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli ogrodowych, dywanów, materacy, opon, okien – bez szyb, zabawek wielkogabarytowych. Odpady należy gromadzić przy swoich posesjach / przy ogrodzeniach, na poboczu drogi – tak, aby nie utrudniać ruchu drogowego/, skąd będą odbierane. Prosi się mieszkańców, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie był rozbierany na elementy!!!

(podpisał: Wójt Gminy – Norbert Bień)

Zaprzestanie dowozu wody od 18.03.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu za pośrednictwem UG Klucze informuje, że od dnia 18.03.2016 r. zaprzestaje dowozu wody dla mieszkańców Bydlina i Krzywopłot. Decyzja podjęta została w oparciu o badania wody na naszej sieci po przełączeniu na zasilanie z ujęcia Bydlin w dniu 11.03.2016 r. Z powyższych badań wynika, że woda ma właściwe parametry i nadaje się do spożycia. Dlatego beczkowozy z wodą były dziś ostatni raz. Poniżej ogłoszenie PWiK Olkusz.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 18.03.2016 r.

W dniu 18 marca 2016 r. (Piątek) od godz. 6:00 – odbędzie się w miejscowości Bydlin zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli ogrodowych, dywanów, materacy, opon, okien – bez szyb, zabawek wielkogabarytowych. Odpady należy gromadzić przy swoich posesjach / przy ogrodzeniach, na poboczu drogi – tak, aby nie utrudniać ruchu drogowego/, skąd będą odbierane. Prosi się mieszkańców, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie był rozbierany na elementy!!!

(podpisał: Wójt Gminy – Norbert Bień)

Termin opłaty – I raty podatku

Urząd Gminy Klucze przypomina, że z dniem 15.03.2016 r. upływa termin opłaty pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Podatek można zapłacić u sołtysa w dniach od 14 do 16.03.2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

Ogłoszenie UG – obowiązki właścicieli psów

W związku z licznymi skargami odnoście psów biegających swobodnie bez opieki – Urząd Gminy Klucze przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach psów.

Przypomina się, że:

  1. Psy wyprowadzane są wyłącznie na smyczy.
  2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy jest on w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  3. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych tj. chodniki, zieleńce.
  4. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie wg zaleceń lekarza weterynarii.

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wypuszczania psów z posesji bez opieki.
  2. Pozostawiania psa bez dozoru, jeśli nie znajduje się on na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz.
  3. Wpuszczania zwierząt do piaskownic, na place zabaw.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym:

Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Poniżej ogłoszenie UG.

Zebranie wiejskie – 11.03.2016 r. (Piątek) g. 17:00

W dniu 11 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Pawilonie Sportowym w Bydlinie – kolejne zebranie wiejskie na temat wody dostarczanej przez PWiK Olkusz. Drugim poruszanym tematem ma być Fundusz Sołecki na 2016 r. Według oświadczenia Pana Sołtysa – Zarząd PWiK Olkusz podjął decyzję o zwolnieniu z opłat za wodę mieszkańców Bydlina do końca marca 2016 r.

8 Marca – Dzień Kobiet

Dla wspaniałych i wyjątkowych Kobiet, a takie są wszystkie kobiety z Bydlina (i nie tylko) – moc najwspanialszych życzeń w dniu Waszego święta. W Dniu Kobiet życzymy wyjątkowości, piękności, miłości i zdrowia na całe 100 lat, spełnienia marzeń i przede wszystkim szczerego uśmiechu na twarzy i pokoju w sercu. Te życzenia przyjmijcie od Bydlińskich mężczyzn – „jeśli tacy są”…!!!

Fotorelacja z Dnia Kobiet w Bydlinie – 05.03.2016

Poniżej fotogaleria z Dnia Kobiet w Bydlinie zorganizowanego przez Stowarzyszenie Otwarci z partnerstwem OSP. Tak było pięknie i przyjemnie w remizie w dniu 5 marca 2016 r. Uroczystość została uatrakcyjniona przez występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Bydlinie. [materiały foto: Marek Kalarus]